Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

SoulMATE voor stichiting MATE

Sensor Maritime is een sponsor (SoulMATE) van stichting MATE.

Stichting MATE is een initiatief van Maaskade Bevrachters B.V. en TriviumLindenhof om jongeren te interesseren en op te leiden voor een loopbaan in de maritieme sector. Jongeren die sociaal gezien buiten de boot dreigen te vallen, worden in staat gesteld om een baan in de binnenvaart te krijgen en te behouden.

Stichting MATE richt zich op jongeren met een minder goede toekomst. Denk hierbij aan jongeren die dakloos zijn, in een probleemsituatie zitten, uit het reguliere schoolsysteem zijn gevallen of werkloos zijn. Dit zijn jongeren voor wie intensieve begeleiding kan leiden tot een structurele verbetering van zijn of haar situatie en voor wie de kans op de arbeidsmarkt vergroot kan worden.

Ons groene kantoor

Ons kantoor is gevestigd in Fort Isabella, te Vught. De zichtbare geschiedenis van Fort Isabella als fort- en kazerneterrein is de basis waarop alles is ontworpen, gebouwd en gerealiseerd en die altijd en overal terug te vinden is. Het verleden wordt gekoesterd en wat verloren is gegaan aan het belangrijke erfgoed wordt aangevuld. Alles wat de organisatie van Fort Isabella doet is geworteld in de geschiedenis, maar wat ze toevoegen is altijd helemaal ‘van nu’ en daarmee toekomstbestendig en duurzaam. Ze blijven innoveren door middel van duurzame oplossingen.

In oktober 2022 is de locatie volledig overgegaan op een gasvrij verwarmings- en koelsysteem. Er is een netwerk van warmte- en koudeleidingen aangelegd dat alle gebouwen verbindt met de energiecentrale. Hierdoor werkt het terrein als een batterij: overtollige warmte van de gebouwen wordt in de zomer opgeslagen en in de winter hergebruikt. Het grootste deel van de elektriciteit die nodig is voor het systeem en het terrein wordt geleverd door meer dan 1800 PV-panelen en voor de rest van het verbruik wordt extra groene stroom ingekocht.

Aangezien Fort Isabella meerdere oplaadpunten heeft voor elektrische auto's, konden wij niet achterblijven. We werken eraan om al onze medewerkers elektrisch te laten rijden.

Scroll naar boven